Maloobchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Zuzana Žákovičová - Siani, IČO: 48 250 554, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 430-47492 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, alebo na osobne, na prevádzke e-shopu predávajúceho. Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 9, 950 50 Nitra. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Zuzana Žákovičová - Siani

miesto podnikania: Zbehy 789, 95142 Zbehy, SLOVENSKO

IČO: 48250554

DIČ: 1121199772

MOBIL: 00421 944 373736

WWW.siani.sk

Email: info@siani.sk

Predávajúcim sa rozumie podnikateľ Zuzana Žákovičová - Siani, IČO: 48 250 554, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 430-47492, ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto Všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho.

Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar, a to na účely osobného užívania.

Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese www.siani.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria individuálnou písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA A PRIHLÁSENIE  

Registrácia slúži k zvýšeniu pohodlia pri nakupovaní. Spočíva v zadaní Vašich údajov - mena, adresy a hesla. Medzi povinné údaje ďalej patrí aj kontaktný telefón a emailová adresa na spätné potvrdenie objednávky.
Všetky poskytnuté údaje sú samozrejme dobre chránené a nebudú poskytnuté tretej strane viď. Ochrana osobných dát kupujúceho.
Samotná registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, to znamená, že vložené údaje sa využijú iba pri vyplnení a odoslaní objednávky. Po odoslaní objednávky obdrží objednávajúci kópiu svojej objednávky na e-mail. adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Tovar, ktorý máme skladom, expedujeme do 2 pradovných dní od potvrdenia prijatia objednávky (pri dobierke), alebo po pripísaní platby na náš účet (platba vopred) a dodanie tovaru závisí od prepravcu, ktorého si zákazník zvolil. Tovar sa predáva aj mimo internetového obchodu, preto sa môže stať, že tovar už bude predaný, ale budeme sa snažiť pravidelne stránky aktualizovať.
Je tu možnosť, po telefonickom dohovore termínu, si vybraný tovar objednať, zaplatiť a vyzdvihnúť priamo na adrese internetového obchodu:

Zuzana Žákovičová – SIANI
Zbehy 789
95142 Zbehy                                                                              
Mobil: 0944 373736

OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky v našom internetovom obchodíku považujeme za záväzné.

PLATBA ZA TOVAR

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri osobnom odbere určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Spôsob platby si môžete vybrať z nasledovných možností:

Pri platbe prevodom je tovar zasielaný zákazníkovi ihneď, ako je suma pripísaná na náš účet. Platbu vopred realizujte do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, inak bude Vaša objednávka stornovaná.

SPȎSOB DODANIA

Tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávke alebo pri registrácii, preto je potrebné vyplniť všetky povinné údaje, vrátane telefónneho čísla a e-mailu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodania objednaného tovaru zavineného poštou, alebo kuriérskou službou, a taktiež za poškodenie tovaru pri preprave.
Podľa toho ako sa rozhodnete objednaný tovar zaplatiť Vám bude balík poslaný na Vašu adresu. Pri malých balíkoch, ktoré spĺňajú normu listovej zásielky, si vyhradzujeme právo zaslania tejto zásielky ako doporučený list, nie ako balík. Viac informácií nájdete na úvodnej stránke v odkaze poštovné a doprava.

Pri objednávke nad 50 € poštovné a balné neúčtujeme. To platí pre všetky spôsoby dopravy v rámci SR a do CZ iba pre spôsob dopravy na výdajné miesta Zásielkovne, NIE pre kuriéra.

REKLAMÁCIE

Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie sú vybavované písomne - poštou alebo e-mailom. Tovar je dodávaný v originálnom balení od výrobcu. Pre uplatnenie reklamácie prosím vyplňte reklamačný formulár , a zašlite doporučene slovenskou poštou, alebo ako prílohu e-mailom. Viac...  reklamačný poriadok

ZÁRUKA

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba. Záruka za nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Tovar je možné vrátiť/vymeniť do 15 dní bez akéhokoľvek dôvodu.  

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky našej firme. Pokiaľ už vyplatil sumu za zakúpený tovar, bude mu do 15 dní od písomného odstúpenia od zmluvy vrátená celá čiastka na účet, z ktorého sa platba pripísala. V prípade, že bol tovar už odoslaný, hodnota tovaru Vám bude refundovaná na Vami zadaný bankový účet, do 15 dní od vrátenia balíka na našu adresu.

ODSTÚPENIE ZÁKAZNÍKA OD KÚPNEJ ZMLUVY/VRÁTENIE TOVARU

Podľa zákona má právo zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy (v prípade zásielkového tovaru) do 15dní od prevzatia tovaru. 15 dňová lehota začína od dňa prevzatia zásielky. V prípade, že sa tak rozhodnete:

 1. Tovar bezodkladne pošlite v pôvodnom stave a obale (krabici) na adresu: 

Zuzana Žákovičová – Siani
Zbehy 789
95142 Zbehy
Mobil: 0944 373736

 1. Tovar pošlite ako balík na vlastné náklady. Nad čiastku 30,- € Vám odporúčame balík aj   poistiť. Balíky na dobierku nepreberáme.
 2. Priložte kópiu faktúry a vyplnený formular na vrátenie/výmenu tovaru
 3. Po prevzatí takto vráteného tovaru Vám bude do 15 dní vrátená suma na Vami uvedené číslo bankového účtu. Vrátená bude iba hodnota vráteného tovaru vrátane najlacnejšej formy poštovného uvádzanej predajcom na stránke, t.j. 1,5,- Eur,- ak ste za tovar zaplatili vopred a 2,5,- Eur, ak ste tovar platili na dobierku. Poštovné bude refundované iba ak vratciate všetky položky uvedené na faktúre.

VÝMENA TOVARU

Postupujte rovnako ako pri vrátení tovaru. Vo formulári na vrátenie/výmena tovaru, zakrúžkujte možnosť vrátený tovar ‘vymenit’. Poštovné na zaslanie nového tovaru bude doučtované, podľa Vami zvolenej formy dopravy.

ZÁRUČNÉ DOKLADY

Pokiaľ výrobcom nebol dodaný k tovaru záručný doklad, platí vydaná faktúra ako daňový doklad a zároveň ako záručný list.

RIEŠENIE SPOROV ON-LINE (RSO)

Zákazník si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na www.info@siani.sk.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV KUPUJÚCEHO

Z dôvodu poskytovania kvalitných služieb predávajúci potrebuje poznať niektoré osobné dáta kupujúceho. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje chrániť tieto dáta pred zneužitím a zaručuje ich neposkytnutie tretiemu subjektu s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Používaním nášho obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom za vyššie stanovených podmienok. Kupujúci zároveň povoľuje predávajúcemu zasielať mu e-maile s obchodnými informáciami. Uvedený súhlas so zasielaním e-mailov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.

Dodatok k podmienkam ochrany osobných údajov platný od 25.5.2018

I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Zuzana Žákovičová – Siani so sídlom Zbehy 789, 951 42 Zbehy, IČO: 48 250 554, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 430-47492 (ďalej len "prevádzkovateľ").

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
 3. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, tel. číslo, email, ID adresa a súbory cookie.

 III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona.

 IV.

Doba uchovávania osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

 1. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov                                                 

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk, najmä ochranou databáz heslom, ochranou počítačov antivírovým, antispamovým, antimalwerovým softvérom, firewallom. Kodovanými prenosmi v ramci internetu a prístupom k firemnému serveru VPN pripojením
 3. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu úložísk osobných údajov v listinnej podobe v samostatne uzamykateľnej miestnstnosti chránenej el. Zabezpečovacím systémom.
 4. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Niektoré topánočky a doplnky z našej ponuky môžu obsahovať gombíky, koráliky, pracky a iné malé časti, ktoré sú síce dobre upevnené, ale z dôvodu ochrany života a zdravia sa neodporúčajú používať keď dieťatko spinká, alebo je mimo dozoru zodpovednej osoby. Za ohrozenie života/zdravia v dôsledku neopatrného zaobchádzania s našimi výrobkami nezodpovedáme!!

 

V Zbehoch, 11.5.2017