Maloobchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Zuzana Žákovičová - Siani, IČO: 48 250 554, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 430-47492 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, alebo na osobne, na prevádzke e-shopu predávajúceho. Príslušným orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia - Inšpektorát pre Nitriansky kraj, so sídlom Staničná 9, 950 50 Nitra. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Názov firmy: Zuzana Žákovičová - Siani

Miesto podnikania: Zbehy 789, 95142 Zbehy, SLOVENSKO

IČO: 48250554

DIČ: 1121199772

MOBIL: 00421 944 373736 - Zuzana Žákovičová, M.B.A. (majiteľ)

www.siani.sk

Email: info@siani.sk

Predávajúcim sa rozumie podnikateľ Zuzana Žákovičová - Siani, IČO: 48 250 554, zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Nitra, odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 430-47492, ktorá v právnych vzťahoch, v ktorých sa majú tieto Všeobecné obchodné podmienky uplatňovať, vystupuje vždy v rámci predmetu svojho podnikania v právnej pozícii predávajúceho.

Kupujúcim sa rozumie akákoľvek právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá kupuje od predávajúceho ním predávaný tovar, a to na účely osobného užívania.

Tovarom sa rozumie hnuteľná vec, ponúkaná predávajúcim neobmedzenému počtu kupujúcich v rámci predmetu svojho podnikania prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na adrese www.siani.sk.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria individuálnou písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍKA A PRIHLÁSENIE  

Registrácia slúži k zvýšeniu pohodlia pri nakupovaní. Spočíva v zadaní Vašich údajov - mena, adresy a hesla. Medzi povinné údaje ďalej patrí aj kontaktný telefón a emailová adresa na spätné potvrdenie objednávky.
Všetky poskytnuté údaje sú samozrejme dobre chránené a nebudú poskytnuté tretej strane viď. Ochrana osobných dát kupujúceho.
Samotná registrácia Vás k ničomu nezaväzuje, to znamená, že vložené údaje sa využijú iba pri vyplnení a odoslaní objednávky. Po odoslaní objednávky obdrží objednávajúci kópiu svojej objednávky na e-mail. adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Tovar, ktorý máme skladom, expedujeme do 2 pradovných dní od potvrdenia prijatia objednávky (pri dobierke), alebo po pripísaní platby na náš účet (platba vopred) a dodanie tovaru závisí od prepravcu, ktorého si zákazník zvolil. Tovar sa predáva aj mimo internetového obchodu, preto sa môže stať, že tovar už bude predaný, ale budeme sa snažiť pravidelne stránky aktualizovať.
Je tu možnosť, po telefonickom dohovore termínu, si vybraný tovar objednať, zaplatiť a vyzdvihnúť priamo na adrese internetového obchodu:

Zuzana Žákovičová – SIANI
Zbehy 789
95142 Zbehy                                                                             
Mobil: 0944 373736

OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky v našom internetovom obchodíku považujeme za záväzné.

PLATBA ZA TOVAR

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby pri osobnom odbere určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Spôsob platby si môžete vybrať z nasledovných možností:

  • Hotovosťou:
    • pri osobnom prevzatí na prevádzke e-shopu, iba v EUR mene
    • pri dobierke na pobočke SP, Zásielkovne, alebo pri doručení kuriérom, objednávky v CZK uhradíte v CZK mene pri prevzatí
  • Vopred, prevodom na účet: IBAN: SK7111110000001336100018, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, Platby možno zasielať IBA v EUR mene!

Pri platbe prevodom je tovar zasielaný zákazníkovi ihneď, ako je suma pripísaná na náš účet. Platbu vopred realizujte do 7 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, inak bude Vaša objednávka stornovaná.

SPȎSOB DODANIA

Tovar bude doručený na adresu uvedenú v objednávke alebo pri registrácii, preto je potrebné vyplniť všetky povinné údaje, vrátane telefónneho čísla a e-mailu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodania objednaného tovaru zavineného poštou, alebo kuriérskou službou, a taktiež za poškodenie tovaru pri preprave.
Podľa toho ako sa rozhodnete objednaný tovar zaplatiť Vám bude balík poslaný na Vašu adresu. Pri malých balíkoch, ktoré spĺňajú normu listovej zásielky, si vyhradzujeme právo zaslania tejto zásielky ako doporučený list, nie ako balík. Viac informácií nájdete na úvodnej stránke v odkaze poštovné a doprava.

Pri objednávke nad 50 € poštovné a balné neúčtujeme. To platí pre všetky spôsoby dopravy v rámci SR a do CZ iba pre spôsob dopravy na výdajné miesta Zásielkovne, NIE pre kuriéra. POZOR: V prípade, že sa časť takejto objednávky rozhodnete vrátiť a suma pôvodnej faktúry tým klesne pod 50 €, z refundovanej čiastky - za vrátený tovar vám bude strhnuté aj poštovné, ktoré by ste platili pri objednávke pod 50 €.

REKLAMÁCIE

Prípadné reklamácie vybavujeme v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa. Reklamácie sú vybavované písomne - poštou alebo e-mailom. Tovar je dodávaný v originálnom balení od výrobcu. Pre uplatnenie reklamácie prosím vyplňte reklamačný formulár , a zašlite slovenskou poštou spolu s reklamovaným produktom, alebo ako prílohu e-mailom. Viac...  reklamačný poriadok

ZÁRUKA

Na každý predávaný tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba. Záruka za nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. V prípade, že bol zaslaný tovar na výmenu, záručná doba nového tovaru začína plynúť taktiež dňom jeho prevzatia.

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od odoslania objednávky našej firme. Pokiaľ už vyplatil sumu za zakúpený tovar, bude mu do 15 dní od písomného odstúpenia od zmluvy vrátená celá čiastka na účet, z ktorého sa platba pripísala. V prípade, že bol tovar už odoslaný, hodnota tovaru Vám bude refundovaná na Vami zadaný bankový účet, do 15 dní od vrátenia balíka na našu adresu.

ODSTÚPENIE ZÁKAZNÍKA OD KÚPNEJ ZMLUVY/VRÁTENIE TOVARU

Podľa zákona má právo zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy (v prípade zásielkového tovaru) do 15dní od prevzatia tovaru. 15 dňová lehota začína od dňa prevzatia zásielky. V prípade, že sa tak rozhodnete:

  1. Tovar bezodkladne pošlite v pôvodnom stave a obale (krabici) na adresu: 

Zuzana Žákovičová – Siani
Zbehy 789
95142 Zbehy
Mobil: 0944 373736

  1. Tovar pošlite ako balík na vlastné náklady. Nad čiastku 30,- € Vám odporúčame balík aj poistiť. Balíky na dobierku nepreberáme.
  2. Priložte kópiu faktúry a vyplnený formulár na vrátenie/výmenu tovaru
  3. Po prevzatí takto vráteného tovaru Vám bude do 15 dní vrátená suma za tovar na Vami uvedené číslo bankového účtu. V prípade, že bola pôvodná objednávka v hodnote nad 50,- Eur a hodnota objednávky po refundovaní vráteného tovaru klesne pod túto hodnotu, bude Vám z hodnoty vráteného tovaru odpočítané aj poštovné, ktoré ste mali pri objednávke nad 50,- Eur grátis. Pokiaľ vrátite celú objendávku, okrem hodnoty tovaru Vám bude refundované aj poštovné a to v najnižšej hodnote, akú ponúka predávajúci v čase zakúpenia tovaru. 

VÝMENA TOVARU

Postupujte rovnako ako pri vrátení tovaru. Vo formulári na vrátenie/výmena tovaru, zakrúžkujte možnosť vrátený tovar ‘vymenit’ a vyplnte údaje pre nový torar, ktorý si želáte zaslať. Tovar na výmenu zasielame IBA ako balík na dobierku na pobočku Slovenskej pošty. Poštovné a prípadný rozdiel v cene za nový tovar uhradíte v hotovosti (na dobierku) pri prevzatí na pobočke Slovenskej pošty. V prípade, že tovar vymieňate za lacnejší, preplatok Vám bude vrátený na číslo účtu, ktoré uvediete vo formulári na výmenu tovaru. 

Pri výmene toho istého modelu produktu za inú veľkosť sa uplatňujú cenové podmienky v čase uzatvorenia pôvodnej objednávky. Tzn. ak dôjde k zmene ceny tovaru, cenový rozdiel Vám nebude účtovaný ako nedoplatok, ani vrátený ako preplatok. 

ZÁRUČNÉ DOKLADY

Pokiaľ výrobcom nebol dodaný k tovaru záručný doklad, platí vydaná faktúra ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. V prípade tovaru na výmenu Vám ako doklad a záručný list slúži potvrdený formulár na vrátenie-výmenu tovaru, ktorý obdržíte s novým tovarom.

RIEŠENIE SPOROV ON-LINE (RSO)

Zákazník si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na www.info@siani.sk.

OCHRANA OSOBNÝCH DÁT KUPUJÚCEHO

Z dôvodu poskytovania kvalitných služieb predávajúci potrebuje poznať niektoré osobné dáta kupujúceho. Narábanie s takýmito informáciami sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje chrániť tieto dáta pred zneužitím a zaručuje ich neposkytnutie tretiemu subjektu s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. Ide o doručovateľské služby (dodacia adresa) a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje sú poskytované jednorázovo. Používaním nášho obchodu súhlasí kupujúci so zhromažďovaním a používaním informácií o kupujúcom za vyššie stanovených podmienok. Kupujúci zároveň povoľuje predávajúcemu zasielať mu e-maile s obchodnými informáciami. Uvedený súhlas so zasielaním e-mailov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Niektoré topánočky a doplnky z našej ponuky môžu obsahovať gombíky, koráliky, pracky a iné malé časti, ktoré sú síce dobre upevnené, ale z dôvodu ochrany života a zdravia sa neodporúčajú používať keď dieťatko spinká, alebo je mimo dozoru zodpovednej osoby. Za ohrozenie života/zdravia v dôsledku neopatrného zaobchádzania s našimi výrobkami nezodpovedáme!!

 

V Zbehoch, 11.5.2017

TOP